TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Dette er Troms og Finnmark

Hvem er en del av Troms og Finnmark fylkeskommune?

Troms og Finnmark fylkeskommune skal fra 2020 bestå av det som i dag er fylkene Troms og Finnmark.

Hva er bakgrunnen for at Troms og Finnmark skal bli én fylkeskommune?

Stortinget behandlet i 2017 en regionreform. Det er vedtatt at fra 2020 skal det være 11 fylker inkludert Oslo. Målet er å få en fylkesinndeling som skal være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene. 

Det betyr at noen fylkeskommuner skal slås sammen til en større fylkeskommune. En av disse blir Troms og Finnmark fylkeskommunene.  

Hva er egentlig en fylkeskommune?

Hvert av Norges fylker, utenom Oslo (som ivaretar oppgaver både som en ordinær kommune og som en fylkeskommune), utgjør en fylkeskommune.  

En fylkeskommune er det regionalt folkevalgte styringsnivået i Norge, og er nivået mellom kommune og stat.   

Hvilke oppgaver har en fylkeskommune i dag?

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene. Oppgavene er for eksempel videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste.

Hvordan bygges Troms og Finnmark fylkeskommune?

Det er valgt ei fellesnemnd bestående av 38 fylkespolitikere, halvparten fra Troms og halvparten fra Finnmark. Denne fellesnemnda leder prosessen med å bygge den nye fylkeskommunen.

Hva skal fellesnemnda bestemme?

Kort sagt skal fellesnemnda bestemme alt som har å gjøre med innhold, organisering og økonomi av den nye fylkeskommunen. Det handler blant annet om fra hvordan tjenestetilbud skal organiseres, hvilke logoer som skal benyttes, til hvilke lokaler de ansatte skal jobbe i.