TFFK

Om fellesnemnda, utvalg og underutvalg

Fellesnemnda leder arbeidet med å etablere nye Troms og Finnmark fylkeskommune. Her kan du lese mer om både fellesnemnda og de andre utvalgene og underutvalgene.

Fellesnemnda

Arbeidsutvalget

Partssammensatt utvalg

Politiske underutvalg