TFFK

Les denne siden på bokmål

Sávvet ođđa fylkkagovastaga – Searvva gilvui!

Lea go son don guhte sárggut Romssa ja Finnmárkku ođđa fylkkagovastaga? Dál almmuhuvvo rabas gilvu. Vuoiti oažžu 10 000 ruvnnu.

Ođđajagimánu 2020 ovttastahttojuvvo Romssa ja Finnmárku okta fylkan.

Fylkkagovastat, dahje galba, lea dehálaš symbola ássiide ja bargiide. Dál hástet rabas hábmengilvui. Ássit, skuvllat ja ámmátlaččat sáhttet hábmet evttohusa ođđa fylkkagovastaga.

 

Bovdejit erenomážit skuvllaid

Fylkkasuohkanat bovdejit erenomážit Romssa ja Finnmárkku vuođđoskuvllaid ja joatkkaskuvllaid oasálastit gilvui. Dán leat eará fylkkain maiddái dahkan, ja dá lea vuogas vuohki fátmmastit Romssa ja Finnmárkku álbmoga nuoramusaid.

Bálkáhit

Evttohusat mat bohtet sisa válljejuvvojit gitta logi evttohusa mat bálkáhuvvojit 2000 ruvnno juohkehaš. Fágajury vállje dasto golbma dahje gitta vihtta evttohusa ođđa fylkkagovastahkii maid ovdanbuktet politihkalaš meannudeapmái. Vuoiti oažžu 10 000 ruvnna.

Eavttut

Gilvvus leat moadde eavttu. Romssa otná galbbas lea Bjarkøygriffen, ja Finnmárkku lea fas Várggát ladni. Ođđa galba ii galgga leat seaguhus dán guokte galbbain. Motiivvas eai galgga leat eanet go golbma ivnni.

Galba berre áimmahuššat fylkka kultuvrraid, historjjá, ealáhusaid dahje luonddu.

Áigemearri

Áigemearri sáddet evttohusa lea geassemánu 21.b. Borgemánus válljejuvvojit gitta logi evttohusa mat mannet viidásat, vejolaš vehá dárkilastimat. Dát bálkáhuvvojit čakčamánus. Golbma gitta vihtta evttohusa mannet viidásat politihkalaš meannudeapmái golggotmánus ja loahpalaš mearrádussii.

Oktavuođaolbmot:

Romssa fylkkasuohkana gulahallanhoavda, Knut Are Mortensen, 959 34 706
Finnmárkku fylkkagieldda gulahallanhoavda, Trond Magne Henriksen, 481 03 145